Trung Tâm Giáo Dục La San phục vụ các thanh thiếu niên như sau: HỌC HỎI – PHỤC VỤ - LÃNH ĐẠO Chúng tôi giúp trẻ: HỌC HỎI di sản văn hóa Việt và Công Giáo PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO gia đình, cộng đồng và đất nước, đặc biệt những người nghèo các bạn đồng lứa tuổi, và phát triển các kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho việc xây dựng cộng đồng trong hiện tại và tương lai
Bảo tồn và phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam nơi giới trẻ Tìm Hiểu Thêm Xây dựng lại trường học và nhà nguyện để mục vụ La San được tiếp tục hoạt động trở lại Tặng

Trung Tâm Giáo Dục La San phục vụ các thanh thiếu niên như sau:

HỌC HỎI – PHỤC VỤ - LÃNH ĐẠO

Chúng tôi giúp trẻ:

HỌC HỎI

di sản văn hóa Việt và Công Giáo

PHỤC VỤ

gia đình, cộng đồng và đất nước, đặc biệt những người nghèo

LÃNH ĐẠO

các bạn đồng lứa tuổi, và phát triển các kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho việc xây dựng cộng đồng trong hiện tại và tương lai

Đáp lại mời gọi của đấng sáng lập dòng là Cha Thánh Gioan La San, cách đây hơn ba trăm năm, Trung Tâm Giáo Dục La San nhận sứ mạng:

“Cống hiến một nền giáo dục nhân bản và Ki-tô cho giới trẻ, đặc biệt những trẻ nghèo.”

Đáp lại mời gọi của đấng sáng lập dòng là Cha Thánh Gioan La San, cách đây hơn ba trăm năm, Trung Tâm Giáo Dục La San nhận sứ mạng:

“Cống hiến một nền giáo dục nhân bản và Ki-tô cho giới trẻ, đặc biệt những trẻ nghèo.”

Các Sơ La San

Tặng

Mục Tiêu Quyên Góp:

Tu viện:

$600,000.00 ($600k)

Trường học & Nhà nguyện:

$800,000.00 ($800k)

2 Cách để tặng

Tặng

Mục Tiêu Quyên Góp:

Tu viện:

$600,000.00 ($600k)

Trường học & Nhà nguyện:

$800,000.00 ($800k)

3 Cách để tặng

Các Chương trình

Email

[email protected] (Dòng Nữ La San)

[email protected] (Hội La San Foundation)

Trang Mạng

lasallecypress.org

Nhà Các Sơ

11730 N. Kolbe Dr.
Cypress, TX 77429

Trường Học & Nhà Nguyện

14562 Cypress N. Houston Rd.
Cypress, TX 77429

Số điện thoại

713-401-8047 ©, 281-894-7756 (H)

Liên Lạc với các Sơ